Xây dựng năng lực tư duy, phân tích và giải quyết vấn đề cũng như khả năng làm việc độc lập được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu của các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Ở các quốc gia phát triển, trẻ em được giảng dạy và học tập thực nghiệm khoa học từ cấp độ Tiền tiểu học (5 tuổi) và nâng cao ở các bậc học cao hơn.

Chương trình thực nghiệm khoa học tại HILL được thiết kế đan xen giữa các buổi học tại phòng thực nghiệm với những chuyến thực địa nhằm củng cố, kiểm chứng các kiến thức đã được giảng dạy. Học sinh thực hành tìm hiểu khoa học dựa trên quy trình học trải nghiệm, bắt nguồn từ thực nghiệm để tạo ra tri thức thông qua suy ngẫm về điều xảy ra, khái niệm hóa nó và sau đó sử dụng kiến thức từ trải nghiệm để áp dụng vào một tình huống mới.

Các bài giảng trong chương trình khoa học được thiết kế cẩn thận và sáng tạo trên cơ sở tham khảo các giáo trình giảng dạy khoa học của thế giới như Anh (Cambridge Science), Mỹ (Scott Foresman, California Science), Úc (Australian Curriculum),… phân chia thành 4 chủ đề:

Chủ đề 1: Khoa học sự sống

Chủ đề 2: Khoa học Trái Đất và Môi trường

Chủ đề 3: Vật lý – Hóa học

Chủ đề 4: Công nghệ và Khoa học không gian

Chúng tôi tuân thủ cách thức và quan điểm giảng dạy: “Lấy học sinh làm trung tâm”. Mọi hoạt động thực hành và trải nghiệm đều được thiết kế cẩn trọng và sáng tạo nhằm khuyến khích tương tác hai chiều giưa giáo viên và học sinh giúp hình thành tư duy phản biện. Thông qua quá trình học tập, trẻ được rèn luyện năng lực tư duy nhờ được phát triển khả năng đặt câu hỏi, ghi chép, quan sát, đặt giả thiết, so sánh, phân loại và phân tích cũng như kỹ năng ứng xử trong môi trường công cộng.

Quý Nhà trường muốn nhận thông tin tư vấn về chương trình trải nghiệm, vui lòng liên hệ:

Hotline: 0982 230 000

Email: contact@hill.edu.vn