Hanoi Innovative Learning Lab (HILL) được thành lập năm 2018. HILL là doanh nghiệp giáo dục chuyên cung cấp các dịch vụ giáo dục trải nghiệm ưu việt gồm chương trình thực nghiệm khoa học tự nhiên, chương trình trải nghiệm tích hợp, trại hè khoa học và trại hè giáo dục vì sự phát triển bền vững. 

HILL ra đời với sứ mệnh là đơn vị tiên phong trong đổi mới mô hình giáo dục bằng việc ứng dụng các phương pháp giáo dục trải nghiệm tiên tiến bởi phương pháp giáo dục này gắn liền với việc áp dụng và phát triển tư duy phản biện, khả năng giải quyết vấn đề và năng lực ra quyết định.

INNOVATION

Thách thức tư duy lối mòn

 

ENGAGEMENT

Tham gia tích cực

OPENNESS

Sẵn sàng tiếp nhận cái mới

RESPONSIBILITY

Dám chịu trách nhiệm 

Vì sao chọn HILL?

ĐỘI NGŨ & ĐỐI TÁC

Giới thiệu

Chương trình giáo dục trải nghiệm của HILL được thiết kế bởi một đội ngũ chuyên gia được đào tạo bài bản ở các nền giáo dục phát triển, với sự am hiểu về các chương trình trải nghiệm quốc tế và kinh nghiệm tích lũy từ quá trình sinh sống cũng như nuôi dạy con cái ở nước ngoài.

Cùng đồng hành với HILL trong quá trình hình thành và phát triển là các chuyên gia hàng đầu về Giáo dục trải nghiệm cũng như Giáo dục vì phát triển bền vững ở trong và ngoài nước.

TS. VŨ CẢNH TOÀN

Giám đốc

E-mail: toan.vu@hill.edu.vn

TS. PHAN PHƯƠNG ANH

Cố vấn khoa học xã hội

E-mail: anh.phan@hill.edu.vn

TS. DƯƠNG THANH TÙNG

Cố vấn thực nghiệm khoa học  

E-mail: tung.duong@hill.edu.vn

TS. Véronique Dassié

Cố vấn

E-mail: lionver@club-internet.fr

BÙI HÀ TRANG

Phụ trách chương trình

E-mail: trang.bui@hill.edu.vn

TRẦN QUANG HƯNG

Giáo viên

E-mail: hung.tran@hill.edu.vn

NGUYỄN THỊ THU HOÀI

Giáo viên

E-mail: hoai.nguyen@hill.edu.vn

KIỀU THỊ HỒNG NHUNG

Giáo viên

E-mail: nhung.kieu@hill.edu.vn

TRƯƠNG NGỌC MAI

Giáo viên

E-mail: mai.truong@hill.edu.vn

TRẦN ANH TRÀ

Văn phòng

E-mail: tra.tran@hill.edu.vn